گروه طراحی مدام

  • Byoshin
  • Hypnoss
  • Yakimono

HYPNOSS

ماشین ها و موتورها سهم بزرگی در زندگی امروز ما دارند و ما بخش زیادی از زمان خود را در آنها و با آنها می گذرانیم.

اما آنها طول عمر مشخص و محدودی دارند.

ما با تجدید نظر در هدفشان، راهی را برای ماندن آنها در نظر گرفته ایم.

همان طور که سال های زیاد آنها راه رسیدن به خانه ی ما را روشن کرده اند، اکنون قرار است خانه ی ما را روشن کنند.

آباژور های Vespa  اولین محصول مجموعه Hypnoss هستند که باب از تعریف فرمان موتور VESPA به فضای زندگی ما بازگشته اند.

آباژور های Hypnoss Vespa در رنگ های ساده، در تعداد 22 عدد به صورت دست ساز و محدود ساخته می شوند.

Hypnoss_9

نمونه کارها

محتوا محافظت می شود. عملکرد کلیک راست غیرفعال است.